Law & Justice Review 22. Sayı

6.07.2021     1.07.2021 00:00:00     22     5615     3122Last Issue (22)

 1. DISPERSED FAMILIES: LEGAL AND PRACTICAL BARRIERS TO REFUGEE FAMILY REUNIFICATION
  Dağılmış Aileler: Uygulamada ve Hukuk Sisteminde Mülteci Ailelerin Birleşmesinin Önündeki Engeller
  Prof. Dr. Mesut Hakkı CAŞİN Türkan Melis PARLAK
 2. ENTRUSTING THE SECRETARY TO THE TRIBUNAL WITH THE PREPARATION OF THE ARBITRAL AWARD: TAKING THE AIM AT THE ARBITRATOR’S OWN ASSESSMENT OF COÛT D’OPPORTUNITÉ
  Hakem Heyeti Sekreterinin Hakem Kararının Hazırlanmasıyla Görevlendirilmesi: Hedefi Hakemlerin Kendi Fırsat Maliyeti Değerlendirmesine Almak
  Berk Hasan ÖZDEM
 3. THE REGISTRATION OF SHIPS: AN EVALUATION IN THE CONTEXT OF GENUINE LINK AND FLAG OF CONVENIENCE PRACTICES
  Gemilerin Tescili: Gerçek Bağ ve Kolay Bayrak Uygulamaları Bağlamında Bir Değerlendirme
  LLM Alperen Furkan TAŞ
 4. EXTRATERRITORIAL APPLICATION OF US ANTITRUST RULES: AMBIGUITIES OLD AND NEW
  ABD Rekabet Hukukunun Ülke-Dışı Uygulanması: Eski ve Yeni Belirsizlikler
  Assist. Prof. Dr. Hüseyin Çağrı ÇORLU
 5. INTERNATIONAL BIODIVERSITY LAW AND SOCIAL JUSTICE IN DEVELOPING COUNTRIES
  Uluslararası Biyoçeşitlilik Hukuku ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Sosyal Adalet
  Dr. Refia KAYA
 6. THE ALABAMA ARBITRAL AWARD AND INDIRECT DAMAGES IN INTERNATIONAL LAW
  Alabama Tahkimi Kararı ve Uluslararası Hukukta Dolaylı Zararlar
  Judge Elit Meviza DEMİRKOL
 7. RELIGIOUS SYMBOLS AND CLOTHING IN PUBLIC SCHOOL AND UNIVERSITIES: A DWORKINIAN CRITIQUE
  Devlet Okulları ve Üniversitelerde Dini Sembol ve Kıyafetler: Dworkin Gözünden Bir Eleştiri
  Lecturer Dr. Eray Sinan DEMİRHAN
 8. EVALUATION OF PRICE REDUCTION DURING A SPECIAL OFFER PERIOD IN TERMS OF UNFAIR COMPETITION LAW
  Belirli Dönemlerde Gerçekleştirilen Özel İndirimlerin Haksız Rekabet Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
  Assist. Prof. Dr. Ufuk TEKİN
 9. INVESTOR MISCONDUCT IN INTERNATIONAL INVESTMENT ARBITRATION: CAN THE UNCLEAN HANDS DOCTRINE BE A CURE?
  Uluslararası Yatırım Tahkiminde Yatırımcı Suistimali: Kirli Eller Doktrini Bir Çare Olabilir Mi?
  Dr. M. Üzeyir KARABIYIK
 10. TOWARDS A TALE OF TWO CITIES: WEST JERUSALEM AND INTERNATIONAL LAW IN 21ST CENTURY
  İki Şehrin Hikayesine Doğru: 21. Yüzyılda Batı Kudüs ve Uluslararası Hukuk
  Assist. Prof. Dr. Ali Osman KARAOĞLU